ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ


Η εξειδίκευση αυτή εστιάζει σε όλα τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας γιατρός και μπορούν να θεραπευθούν/βελτιωθούν με το βελονισμό. Αναλύονται οξείες και χρόνιες περιπτώσεις από όλο το εύρος της παθολογίας.

 

Πρόγραμμα Τμήματος Ιατρικού

Ημ/νία Θέμα Βάρος
27-28/05 Χρόνιος/Οξύς Πόνος 20 ΔΕ
17-18/06 Λειτουργικά Προβλήματα I 20 ΔΕ
15-16/07 Λειτουργικά Προβλήματα II 20 ΔΕ

Εγγραφή