ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΟΥ


Η εξειδικευση αυτή αφορά επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται κυρίως με τον πόνο. Γίνεται εκτενής ανάλυση όλων των ειδών πόνου και των πιθανών θεραπειών. Εναλλακτικές μέθοδοι βελονισμού για περιπτώσεις χρόνιου και οξέος πόνου περιγράφονται θεωρητικά και αναλύονται με βάση πραγματικά περιστατικά

 

Πρόγραμμα Τμήματος Πόνου

Ημνία Θέμα Βάρος
TBA Χρόνιος/Οξύς Πόνος 20 ΔΕ
TBA Μυοσκελετικός Πόνος 20 ΔΕ
TBA Νευροπαθητικός Πόνος 20 ΔΕ

Εγγραφή