Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης

 

Ημνία Θέμα Βάρος

14-15/10 ΑΘΗΝΑ

07-08/10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Γνωριμία με τις βασικές έννοιες 20 ΔΕ

11-12/11 ΑΘΗΝΑ

04-05/11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η Κινέζικη Ιατρική 20 ΔΕ

02-03/12 ΑΘΗΝΑ

09-10/12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νευροφυσιολογία 20 ΔΕ

13-14/01 ΑΘΗΝΑ

20-21/01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σημεία βελονισμού και μεσημβρινοί 20 ΔΕ

03-04/02 ΑΘΗΝΑ

10-11/02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μεθοδολογία συνδυασμού σημείων 20 ΔΕ

03-04/03 ΑΘΗΝΑ

03-04/03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαφοροδιάγνωση 20 ΔΕ

31-01/04 ΑΘΗΝΑ

07-08/04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τεχνο-βελονισμός 20 ΔΕ

28-29/04 ΑΘΗΝΑ

28-29/05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θεραπεία 20 ΔΕ

 

Πρόγραμμα Τμήματος Ιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Πόνου

Πρόγραμμα Τμήματος Κτηνιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Οδοντιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Ψυχιατρικού