Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης

 

Ημνία Θέμα Βάρος
15-16/10 Γνωριμία με τις βασικές έννοιες 20 ΔΕ
26-27/11 Η Κινέζικη Ιατρική 20 ΔΕ
17-18/12 Νευροφυσιολογία 20 ΔΕ
14-15/01 Σημεία βελονισμού και μεσημβρινοί 20 ΔΕ
15/1 & 5/2 Μεθοδολογία συνδυασμού σημείων 20 ΔΕ
18-19/03 Διαφοροδιάγνωση 20 ΔΕ
8-9/04 Τεχνο-βελονισμός 20 ΔΕ
6-7/5 Θεραπεία 20 ΔΕ

 

Πρόγραμμα Τμήματος Ιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Πόνου

Πρόγραμμα Τμήματος Κτηνιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Οδοντιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Ψυχιατρικού