Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης

 

Ημνία Θέμα Βάρος

14-15/10 ΑΘΗΝΑ

07-08/10 ΚΡΗΤΗ /online

Γνωριμία με τις βασικές έννοιες 20 ΔΕ

11-12/11 ΑΘΗΝΑ

04-05/11 ΚΡΗΤΗ / online

Η Κινέζικη Ιατρική 20 ΔΕ

02-03/12 ΑΘΗΝΑ

09-10/12 ΚΡΗΤΗ / online

Νευροφυσιολογία 20 ΔΕ

13-14/01 ΑΘΗΝΑ

20-21/01 ΚΡΗΤΗ / online

Σημεία βελονισμού και μεσημβρινοί 20 ΔΕ

03-04/02 ΑΘΗΝΑ

10-11/02 ΚΡΗΤΗ / online

Μεθοδολογία συνδυασμού σημείων 20 ΔΕ

03-04/03 ΑΘΗΝΑ

03-04/03 ΚΡΗΤΗ / online

Διαφοροδιάγνωση 20 ΔΕ

31-01/04 ΑΘΗΝΑ

31-01/04 ΚΡΗΤΗ / online

Τεχνο-βελονισμός 20 ΔΕ

28-29/04 ΑΘΗΝΑ

28-29/04 ΚΡΗΤΗ / online

Θεραπεία 20 ΔΕ

 

Πρόγραμμα Τμήματος Ιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Πόνου

Πρόγραμμα Τμήματος Κτηνιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Οδοντιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Ψυχιατρικού